BA Ist Year & IInd Year (NEP)

BA Economics Ist Year (NEP)
BA Geography Ist Year (NEP)

BA History Ist Year (NEP)
BA Political Science Ist Year (NEP)